6 augusti 2013

John Bauer

 

Jag är naturligtvis inte först på denna boll, men det är ju för dj-ligt att det saknas över en miljard kronor i John Bauer-konkursen!
Inte nog med att man sugit ut skolpengen från skattebetalarna runt om i landet, skickat mycket till aktieägarna inom och utom landet. Nu blåser man då alla fordringsägare på en ofantlig massa pengar.

Detta system måste upphöra!

Man undrar ju hur detta kan ha fått fortgå? Revisorer och tillsynsmyndigheter borde ju ha reagerat för länge sedan. För även om man förmodligen trixat mellan de 11 i koncernen ingående bolagen så kan inte detta varit osynligt.

När nu skadan är skedd, och innan nästa konkurs kommer, kan man ju undra om det föranleder några åtgärder från den styrande majoriteten i landet. Och då menar jag begränsande åtgärder, inte priser för bästa entreprenörskap.

Min tilltro till att något ska hända är dock inte stor. Förmodligen får vi vänta tills efter 14 september 2014 innan någon ändring i synsätt kommer att ske. Låt oss då hoppas att det avgörande inflytandet, som partikongressen tog beslut om, kommer att tillämpas!

SvD, DI

Inga kommentarer:

Bookmark and Share