3 oktober 2013

Cannes–Staffanstorp, en resa på räkning

 
Uppdrag gransknings program om fastighetsmässan i Cannes väcker naturligtvis fullt förståeligt många känslor.
Självklart finns inget försvar för de vaga förklaringar som hördes i programmet. Även om intervjuerna var hårt klippta för att passa in granskningen och inte gav de medverkande några möjligheter till utvecklande svar, så måste alla inblandade inse att saker och ting kunde skötts bättre.
Programmets granskning visar på några olika saker man måste reflektera över, frågeställningar att ta ställning till.
- När det gäller hanteringen av alkohol, brist på visad planering av veckan, antalet dagar på plats o dylikt kan man bara konstatera att här gavs inga hållbara förklaringar. Det är bara att "göra om och göra rätt" nästa gång kommunala företrädare ska representera kommunen, internt eller externt.
- Företeelsen som skildras i programmet är på intet sätt unikt. När valda eller anställda i offentlig eller privat verksamhet, representerar sin kommun, region, idrottsförening, idrottsförbund, organisation eller företag, gör man det alltid med "andras" pengar - medborgarnas, medlemmarnas eller aktieägarnas.
Det man som politiker måste leva med är att domen alltid blir hårdare mot denna grupp än mot övriga kategorier. "Felmarginalerna" är oerhört små. För om man sätter in extrakostnader som bristande rutiner här ledde till är summan i förhållande till Staffanstorps kommunens totala omslutning på runt en miljard väldigt liten. Men det hjälper inte när det handlar om förtroende!
Politiker måste inse detta hur orättvist det ibland kan tyckas. Men tyvärr visar ett antal, varav många betydligt grövre, övertramp runt om i landet att det inte alltid lyckas.
- Den kanske viktigaste sakfrågan som man måste fundera över är nyttan över att delta i olika evenemang, mässor, utbildningar o dyl. Motsvarar de insatser som vi lägger våra resurser på, utfallet av gjorda insatser?
För lika väl som det ska ifrågasättas om resan till Cannes var värt priset, så måste även "vardagliga" aktiviteter sättas under luppen. Tyvärr är media eller medborgarna inte alltid lika intresserade att granska dessa åtgärder. Hade man varit det hade kanske Uppdrag granskning slagit klorna i någon annan kommun.
Förutom att praktiskt och formellt förebygga att liknande brister inte uppstår fler gånger, är det viktigt att man drar lärdomar av det inträffade.
Medvetenheten hos politiker och medborgare framöver är viktig att behålla om det ska komma något gott ur den negativa bild som programmet gav.
För att citera Tommy Svensson mantra under VM i fotboll 1994:
Den mätta dagen, den är aldrig störst
Den bästa dagen är en dag av törst
Nog finns det mål och mening i vår färd
men det är vägen, som är mödan värd
                                         (Karin Boye)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du har rätt i allt du säger i bloogen ! Göran i Staffanstorp

Anonym sa...

Att starta upp sin arbetsdag med en gammeldansk och sedan fortsätta med annan alkoholkonsumtion under dagen skulle på varje annan arbetsplats rendera ett omedelbart avsked.
Att sedan som den S-märkta politikern menar; Detta tillhör en helt vanlig Skånsk alkoholtradition,är en stor skam och skvätter skit på många av dem som står upp för arbetarerörelsens värderingar
Tyckte däremot att den moderate politikern Sonesson som också framträdde i programmet gav ett skamset intryck och verkade något slokörad.

Jonny sa...

Uppenbarligen har kommunen tagit in för mycket skatt om man kan slänga ut pengar på den här sortens semesterresor.

Det finns ingen som helst motivation att 7 man ska tillbringa en vecka utomland på skattebetalrnas bekostnad.
Eventuella möten kan hållas i Staffanstorp och då utan entrecote och vodka...

Pengarna hade nog gjort betydligt större nytta i riktig verksamhet.

Det uppskattas att det offentliga drivs med en sådan ineffektivitet att det finss 20-30% förluster i systemet, dessa pengar tillhör den kategorin.

Bookmark and Share